อนุทิน 132239 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"...ความสุขในวัยเด็กล้วนว่างเปล่า...ความสุขจากภายนอกไม่ยั่งยืน มีแต่ความสุขภายในที่อยู่กับเราตลอดไป..."

จากบันทึกชื่อ ความสุขที่แท้จริง ของ ธรรมทิพย์

อ่าน 125 · ดอกไม้ 12 · ความเห็น 9
สร้าง 14 วันที่แล้ว
 
เขียน 04 Dec 2013 @ 22:55 ()


ความเห็น (0)