อนุทิน 132224 - ณัฐนพ มนู อินทาภิรัต

  ติดต่อ

พัดลม

เจ้าพัดลม หมุนเปลี่ยน เวียนหลายรอบ

ภายใต้กรอบ ครอบใบ ครั้งหลายหน

หมุนหัวส่าย ไปมา ใส่หน้าคน

ไม่รู้หวน ส่ายกี่หน เวียนวนไป

ใจมนุษย์ เวียนผัน นั้นนับยาก

ผันกี่หน นั้นลำบาก ยากนับไหว

ตั้งแต่เกิด ถึงตาย ได้เท่าไร

อีกชาติหน้า นับได้ ให้บอกกัน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)