อนุทิน 132224 - ณัฐนพ มนู อินทาภิรัต

พัดลม

เจ้าพัดลม หมุนเปลี่ยน เวียนหลายรอบ

ภายใต้กรอบ ครอบใบ ครั้งหลายหน

หมุนหัวส่าย ไปมา ใส่หน้าคน

ไม่รู้หวน ส่ายกี่หน เวียนวนไป

ใจมนุษย์ เวียนผัน นั้นนับยาก

ผันกี่หน นั้นลำบาก ยากนับไหว

ตั้งแต่เกิด ถึงตาย ได้เท่าไร

อีกชาติหน้า นับได้ ให้บอกกัน

 

เขียน 04 Dec 2013 @ 08:38 ()


ความเห็น (0)