อนุทิน 13222 - Conductor

Conductor

BUG ครับ RSS feed ของ /journals ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าเป็น public journal entry หรือไม่ ทำให้ RSS feed แสดงอนุทินที่ผู้เขียนต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเท่านั้น และ/หรือ เก็บไว้ดูคนเดียว

เขียน 26 Jun 2008 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)