อนุทิน 132207 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

คำว่า ปรานี ที่เข้าคู่กับคำว่าเมตตา มีผู้ใช้ผิดบ่อย ส่วนมากเขียนเป็นปราณี เช่นเดียวกับคำว่า "บาตร" และ "บิณฑบาต"  มักจะเขียนเป็น "บิณฑบาตร" และคำว่า "ลักษณนาม" ทุกวันนี้เห็นนิยมแบบไม่มีสระอะ แต่ก่อนเขียนมีสระอะ ถ้าเอาตามหลักสมาส-สนธิ ก็น่าจะไม่มีสระอะ แต่ก็เห็นมี คำว่า กิจจะลักษณะ ที่แปลกเพื่อน ไม่นับคำที่มาจาก วร ศัพท์ ที่เปลี่ยนแปลงรูปและเสียงเป็น  "พระ" คำว่า "ทีฆายุโก" บังเอิญเห็นตามแผ่นป้าย สงสัยช่างจะพิมพ์ผิดเป็น "ฑีฆายุโก" ก็มี 

:บันดาลใจจากบันทึกเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่ง

เขียน 03 Dec 2013 @ 18:24 () แก้ไข 04 Dec 2013 @ 07:47, ()


ความเห็น (0)