อนุทิน 132202 - Dang

Dang

"ความรู้ได้จากตำรา  ปัญญาได้จากประสบการณ์"

Knowledge is gained from textbooks.  Wisdom is gained from experiences.

เขียน 03 Dec 2013 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)