อนุทิน #132202

"ความรู้ได้จากตำรา  ปัญญาได้จากประสบการณ์"

Knowledge is gained from textbooks.  Wisdom is gained from experiences.

เขียน:

ความเห็น (0)