อนุทิน 132191 - ดารนี ชัยอิทธิพร

3 ธ.ค.56

'รักในหลวง'

วันนี้มีโอกาสร่วมถวายสัตย์ปฏิญาน ว่าจะจงรักภักดีตลอดไป

เขียน 03 Dec 2013 @ 07:45 ()


ความเห็น (0)