อนุทิน 132186 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • วันนี้ฉันมีโอกาสสอนนักเรียนชั้น ม.๖/๒ ซึ่งไปร้องเรียนฝ่ายบริหารว่าฉันให้งานมาก...
  ฉันเล่านิทานจีนเรื่อง "คนดีรังแกง่าย" ให้นักเรียนฟังก่อนจะเข้าสู่ประเด็นหลักในการทำความเข้าใจ ชี้ให้เห็น
  ผลของการกระทำ "เด็ดดอกหญ้าสะเทือนถึงดวงดาว"
 • ฉันพยายามพูดอธิบายจนเด็กสำนึกผิด  สุดท้ายไปถึงบทลงโทษ  เบื้องต้นหักคะแนนคุณธรรมคนละ ๕ คะแนน
  เด็กยอมรับแต่ท่าทางตระหนก...ฉันจึงเปิดทางให้ไปทำงานจิตอาสาด้วยการพัฒนาวัดใกล้บ้าน  ขัดห้องน้ำทำความสะอาด
  กลุ่มละ ๑๐ คน  อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง  พร้อมมีหลักฐานมายืนยัน
 • เด็ก ๆ ยิ้มออก  บทลงโทษแบบสร้างสรรค์  ไม่มีใครเสียหายมีแต่ได้ประโยชน์  
  "คนทำดีต้องได้รางวัลตอบแทน  คนทำผิดต้องได้รับโทษ"  นี่คือบทเรียนชีวิตที่ฉันต้องสอนเธอ

                                                                    ธรรมทิพย์
                                                                  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เขียน 02 Dec 2013 @ 22:34 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เด็กไม่สู้งาน มีเยอะมากขึ้นนะครับ คุณครู ;)…

เด็กๆ สำนึกดี, คนที่มีพื้นฐานดี ปลูกฝังสำนึกดีได้ง่าย สนับสนุนค่ะ รีบปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยนะคะ