อนุทิน 132139 - Tawandin

Tawandin

จับใจ...ยิ่งนัก

 http://www.youtube.com/watch?v=9VO2ZYnUJt0

เตรียมงาน กสิกรรมธรรมชาติ

♣ สั่งพันธุ์เผือกจากสุรินทร์หลายร้อยต้น ลุ้นๆ จะได้กี่ต้น เตรียมลงในอีกสามสี่เดือนข้างหน้า

♣ เมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า ๕๐๐ เมล็ด ลงเดือนเม.ย. - พ.ค.๕๗

♣ กระเจี๊ยบแดงจากท่าน เกษตรเรียนรู้ ๑/๒ - ๑ กก. ลงเดือนพ.ค.๕๗

           ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

เขียน 30 Nov 2013 @ 14:13 () แก้ไข 30 Nov 2013 @ 19:41, ()


ความเห็น (0)