อนุทิน 13212 - Ka-Poom

Ka-Poom

งานมหกรรม R2R 2-3 กรฎาคม 2551 รร.มิราเคิล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยในหัวข้อ R2R เครื่องมือการทำงานให้มีความสุข มีผู้ร่วมสนทนาหลายท่าน โดยมีนพ.โกมาตรเป็น facilitator

นพ.อนุวัฒน์จะพูดความหมายของ r2r ในภาพรวมและเกี่ยวข้องอย่างไรกับCQIของพรพ. โดยที่ R2R เป็นการต่อยอดของCQI และก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพและมีความสุข 

นพ.สมบูรณ์ จะพูดเกี่ยวกับนิยามของR2Rในบริบทของสถาบันการศึกษาที่ใช้r2rเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำและผู้ทำไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่มากขึ้น

ดร.นิภาพร จะพูดเกี่ยวกับความปิดิจากการทำงานR2R ทำด้วยใจไม่มีใครบังคับ ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลยโสธรที่คนทำงานมีความสุข มีความภูมิใจ กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ปรับปรุงการทำงานและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง  

คุณชญาดา จะพูดR2R ในความคิดนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข  ใช้ R2R เป็นเครื่องมือในการทำงานให้ดี มีความสุข และทำงานง่ายยิ่งขึ้น

คุณผาสุก จะพูดในบริบทของพยาบาลชุมชนที่ทำงานวิจัยเชิงคุณภาพแล้วเกิดผลดีอย่างไร ประชาชนได้รับบริการทีดีขึ้น ผู้ทำก็ความสุขเพราะเป็นผู้สร้างความรู้จากการทำงาน

เขียน 26 Jun 2008 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)