อนุทิน 132116 - prayat duangmala

๒๙ พ.ย.๕๖ จากโกทูโนว์

 ๓๐ พ.ย. ๑ -๒ ธ.ค.๕๖  สร้างความรักของครอบครัว สมานฉันท์ ให้สังคมมีความสุข การเข้าชั้นมีทุกสาขาอาชีพ ขอไปทำหน้าที่เพื่อสังคมก่อน (จิตอาสา)มีอะไรแล้วจะเล่าสู่ฟัง 

เขียน 29 Nov 2013 @ 07:25 ()


ความเห็น (0)