อนุทิน 132113 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์
 
"เราทุกคนเกิดมาด้วยตัวเอง ดำรงชีวิตด้วยตนเอง ตามหลักธรรมที่ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ณ วันนี้ พาให้เราตาสว่าง จิตใจผ่องใสขึ้นทั้งในแง่มุมเรื่อง เราต้องเป็นตัวของตัวเอง อยู่อย่างมีความสุขในการงานและกุศลกรรม อีกแง่มุมที่สำคัญ คือลดและละวางความเป็นห่วงกังวล คนที่รักแห่งชีวิต โดยเฉพาะ ลูก ลงได้บ้างส่วนหนึ่ง แม้ยังไม่ได้ทั้งหมด

เราคิดขึ้นมาได้ว่า เขาเหล่านั้นจะมีหนทางของเขาเอง อยู่และดำรงชีวิตต่อไปได้ แม้นไม่มีเราอยู่ "

อ่าน: 160 · ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 11
สร้าง 11 วันที่แล้ว
เขียน 28 Nov 2013 @ 19:44 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ