อนุทิน 132105 - เอื้องแสงฝาง

  ติดต่อ

"ความผิดพลาด"

...ถึงแม้จะ ตั้งใจทำ หรือไม่ มันก็เป็น ...ความผิดพลาด

ถึงเวลา "ยอมรับความจริง" มิใช่ปกปิดความจริงอย่างคลุมเครือ

และ "น่าละอายใจ"

 

...

  เขียน:  

ความเห็น (0)