อนุทิน #132103

"มีความยึดถือในเรื่องอะไรมาก ก็ต้องมีความทุกข์ในเรื่องนั้นมาก"

The more concerning with anything, the more suffering with it.

ปัญญานันทภิกขุ

เขียน:

ความเห็น (0)