อนุทิน 132094 - ณัฐนพ มนู อินทาภิรัต

ทำได้

ทำอะไร ย่อมทำได้ ถ้าอยากทำ

อยากก่อเวร เซ่นกรรม ก็ทำได้

ใครอยากทำ แต่ความดี ก็ทำไป

หลังความตาย ตัดสินได้ ด้วยการกระทำ

เขียน 28 Nov 2013 @ 11:14 ()


ความเห็น (0)