อนุทิน 132069 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 56 จะมีการสัมมนาทิศทางจัดการความรู้สู่นวัตกรรม ของคณะกรรมการ KM คณะแพทยศาสตร์ 

พวกเราจะมาหาทิศทางการทำงานร่วมกันต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)