ติดต่อ

อนุทิน #132069

วันที่ 4 ธันวาคม 56 จะมีการสัมมนาทิศทางจัดการความรู้สู่นวัตกรรม ของคณะกรรมการ KM คณะแพทยศาสตร์ 

พวกเราจะมาหาทิศทางการทำงานร่วมกันต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)