อนุทิน 132045 - krutoiting

  ติดต่อ

ไปสุพรรณด้วยจิตที่ปรารถนาจะได้ตอบโจทย์ตัวเอง

และกลับมาพร้อมภารกิจเพื่อสังคม และการปรับสมดุลทั้งความคิด ทางกายภาพ

เพราะจะส่งผลถึงลูกหลาน และท้ายที่สุดคือตัวเราเอง

ดีกว่าปล่อยให้จิตทำงานตามลำพัง แต่กายเฉยๆ

ก็เปลี่ยนให้กายไม่เฉย ให้มีปฏิกริยาตอบความคิดให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ให้กระจายเชื่อมโยงไปในมติที่แตกต่าง

ไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกัน

ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ไม่เบียดเบียนแผ่นดินเกิด

ไม่เบียดเบียนพระพุทธศาสนา และพร้อมปฏิบัติกิจเพื่อจรรโลงคุณธรรมความดี

ดูดีจังเลย เหลืออย่างเดียวทำให้ได้ตามที่คิด 

เพียงเท่านี้ก็พอสำหรับโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

  เขียน:  

ความเห็น (0)