อนุทิน 132043 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้สอนในเรื่องไฟฟ้ามาจากไหน  ได้มีการผลิตกังหันลมอย่างง่าย นักเรียนมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์  กายและใจที่จะผลิตกังหันลมด้วนตนเอง เมื่อนักเรียนทำเสร็จนักเรียนได้เล่นอย่างสนุกสนาน นักเรียนสามารถนำไปผลิตเองที่บ้านได้  

    ในสัปดาห์นี้ได้มีกิจกรรม ๒  กิจกรรม คือ กิจกรรม ร่วมพลัง สะกิดโลก เป็นกิจกรรมที่มาเต้นให้นักเรียนดูและร่วมกันช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น เปิดแอร์ที่ ๒๖ องศา  เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเบอร์ ๕  เป็นต้น  แล้วต่อด้วย  กิจกรรมของโอวัลติน นักเรียนได้ทำกิจกรรม ร้องเพลง เต้น และทางโอวัลตินได้ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนดื่มโอวัลตินฟรี พร้อมกับคูปอง ๑๐ บาท สำหรับสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนได้ผ่านไปอย่างด้วยดี รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้สัปดาห์ที่สามผ่านไปด้วยดี

เขียน 26 Nov 2013 @ 10:48 ()


ความเห็น (0)