อนุทิน #132039

"มีความรู้อะไรแล้ว ไม่ติดอยู่ในความรู้นั้น นี่คือความรู้" 

Not sticking in the already possessed knowledge is the real knowledge.

เขียน:

ความเห็น (0)