อนุทิน 132033 - จิตศิริน

จิตศิริน

สุขใจที่ได้เตรียมการจัดการชั้นเรียน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนคือ ผู้เรียนหรือนักเรียนเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดพลังงานแห่งการเรียนรู้มาสู่ผู้สอน

แม้จะไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อเป็นครู แต่ก็สุขใจที่ได้ฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นครูเพื่อศิษย์

 

ในวันที่ฟ้าสดใส อยากแบ่งปันความสุขใจมายังกัลยาณมิตรทุกท่าน

จิตศิริน

เขียน 26 Nov 2013 @ 08:15 ()


ความเห็น (0)