อนุทิน 132032 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

http://www.gotoknow.org/posts/554551

คำตอบ..งานแต่ง...อาจช่วยลดความรุนแรงในเด็กและสตรีได้  ถ้า.....

เราหมั่นพิจารณาตนเอง...แก้ไขตนเอง รัก ซื่อสัตย์ และให้อภัยกัน ครับ

(ภาพประกอบเรื่อง....ไม่มีความเกี่ยวข้องอันใด..ขออภัยที่ไม่สามารถหาภาพงานแต่งงานมาให้ชมได้ เนื่องจาก...โสด..ครับ)

เขียน 26 Nov 2013 @ 05:39 ()


ความเห็น (0)