อนุทิน 132021 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

อนุทิน ๙๕.

“ค่าว” พุทธศาสนสุภาษิต

ธมฺธมฺมกาโม ภวํ โหติ         :    ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ 

ธมฺมเทสฺสี ปราภโว              :    ผู้เกลียดธรรม เป็นผู้เสื่อม

 

พระธรรมมีนัก  ประจักษ์คำสอน  บ่อได้อ้อนวอน  ต้อนมากราบไหว้

มาฮักษาศีล  กิ๋นธรรมวัดใกล้  ฮย้อนว่ากลั๋วภัย  ผียักษ์

มาเดินจงกรม  เพราะคมความฮัก  อ๊กหักเบาได้  พ่องนา

มาอยู่วัดนี้  เพราะตี้ศึกษา  บังคับเฮามา  หาเต๋มใจ๋ใกล้

 

ไหนเกาะมาแล้ว  อ้ายแก้วไค่สอน  ระวังสังวร  ก่อนนอนหื้อได้

ฮยั้งอู้กำจ๋า  กล่าวหาไกล๋ใกล้  แผ่เมตต๋าไป  ให้ครบ

มาเริ่มฝึกฝน  ทำตนน้อมนบ  บ่มเพาะความฮัก  ขึ้นมา

ผ่อตี้ต๋นนี้  เต้าอี้หละหนา  ร่างกายยาววา  หนาคืบเต่าอั้น ๆ

....

คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน...ปฏิบัติธรรมเพราะสังคมและความเหมาะสม(ของวัย)...บางครั้งอาจไม่เต็มใจและไม่เข้าใจ...หากเราตั้งใจทำดีทำตามที่ครูอาจารย์แนะนำก็จะเกิดการพัฒนา...แต่ตัวเราก็ต้องยอมรับและปล่อยวางจิตด้วย...หากเราไม่ปล่อยวางความมีทิฏฐิมานะในจิตตนแล้ว...การปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้าหรือไม่เกิดผลใด ๆ...ลองปล่อยวางแล้วมาดูที่จิตของตนเพียงฝ่ายเดียว...อาจรู้เข้าใจในธรรมและเกิดความชอบธรรมนำความเจริญมาสู่ตนมากขึ้นก็ได้.

 

เขียน 25 Nov 2013 @ 20:21 () แก้ไข 26 Nov 2013 @ 11:15, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครู อาจารย์ สมาชิกในบ้านโกทูโนว์ที่ให้กำลังใจทุกท่านมากครับ