อนุทิน 132019 - ภูสุภา

เหตุการณ์ความไม่ปกติของบ้านเมือง ทำให้ฟังธรรม อ่านธรรมได้เข้าใจ 

กรรม อันหมายถึงการกระทำ กรรมใด แบบใดที่ใครเป็นผู้กระทำ ส่งผลลัพธ์กลับมายังผู้กระทำอย่างตรง แน่วแน่ และไม่ผิดไปจากเหตุ
เช่น ปลูกมะม่วงจากเมล็ดมะม่วง ย่อมได้ต้นมะม่วงและผลมะม่วง จะเป็นอื่นไปไม่ได้..

การศึกษาที่ไทยไม่ได้ทุ่มเท หรือยัง ไม่เต็มที่ ส่งผลเป็น การไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่มีตรรกในการคิด

การเมืองที่ไม่ตรง มีสิ่งซ่อนเร้นทุกอณู ส่งผลให้ โครงสร้างการปกครองของประเทศบิดเบี้ยว ไร้รูปทรง..

แล้วจะมั่นคงได้อย่างไร
...

เขียน 25 Nov 2013 @ 18:07 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การศึกษายังไม่ค่อยเป็นการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ครับ

การเมืองบ้านเราเลยเป็นแบบนี้

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

หากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ให้การศึกษาแก่คนในชาติเท่าเทียมเสมอภาค จนถึงรากหญ้ามีการศึกษาจริงๆ เป็นผู้มีการศึกษาจริงๆ.....( ไม่ได้หมายถึงแค่ เรียน สอบ จบ รับปริญญา ) แต่ต้องเป็นบัณฑิตจริงๆ....การเมืองที่จะจูงจมูกคนในชาติคงทำได้ยาก.....ขอให้เกิด Transform ต่อจากคำว่า Change ครับ...จากใจครูในป่า ครูบ้านนอกตัวเล็กๆครับ