ติดต่อ

อนุทิน #132019

เหตุการณ์ความไม่ปกติของบ้านเมือง ทำให้ฟังธรรม อ่านธรรมได้เข้าใจ 

กรรม อันหมายถึงการกระทำ กรรมใด แบบใดที่ใครเป็นผู้กระทำ ส่งผลลัพธ์กลับมายังผู้กระทำอย่างตรง แน่วแน่ และไม่ผิดไปจากเหตุ
เช่น ปลูกมะม่วงจากเมล็ดมะม่วง ย่อมได้ต้นมะม่วงและผลมะม่วง จะเป็นอื่นไปไม่ได้..

การศึกษาที่ไทยไม่ได้ทุ่มเท หรือยัง ไม่เต็มที่ ส่งผลเป็น การไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่มีตรรกในการคิด

การเมืองที่ไม่ตรง มีสิ่งซ่อนเร้นทุกอณู ส่งผลให้ โครงสร้างการปกครองของประเทศบิดเบี้ยว ไร้รูปทรง..

แล้วจะมั่นคงได้อย่างไร
...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

การศึกษายังไม่ค่อยเป็นการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ครับ

การเมืองบ้านเราเลยเป็นแบบนี้

ขอบคุณครับ

หากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ให้การศึกษาแก่คนในชาติเท่าเทียมเสมอภาค จนถึงรากหญ้ามีการศึกษาจริงๆ เป็นผู้มีการศึกษาจริงๆ.....( ไม่ได้หมายถึงแค่ เรียน สอบ จบ รับปริญญา ) แต่ต้องเป็นบัณฑิตจริงๆ....การเมืองที่จะจูงจมูกคนในชาติคงทำได้ยาก.....ขอให้เกิด Transform ต่อจากคำว่า Change ครับ...จากใจครูในป่า ครูบ้านนอกตัวเล็กๆครับ