อนุทิน 132017 - ไอดิน

  ติดต่อ

ทุกวันนี้เรารบกับ อวิชชาในตัวเอง

ถึงมีปัญญามาก แต่หากขาดการรู้ตัว ปล่อยอวิชชาลากไปทางไหน อนุภาพปัญญาก็ส่งเสริมไปทางนั้นแม้เป็นทางที่ผิด

สติมีไว้กำหนด ให้รู้ทันความอวิชชาที่ลากเราไป  เมื่อรู้ตัว เมื่อรู้ทัน อนุภาพปัญญาที่มีอยู่จึงถูกดึงมาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูก

  เขียน:  

ความเห็น (0)