อนุทิน 131968 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

เพราะเห็นคุณค่าผู้อื่น..จึงเห็นคุณค่าของตนเอง
เพราะรู้จักยกย่องให้เกียรติผู้อื่น...จึงรู้จักยกย่องตนเอง
เพราะรู้จักให้อภัย...หัวใจจึงมีแต่ความเมตตา

ธรรมทิพย์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


เขียน 23 Nov 2013 @ 20:18 ()


ความเห็น (0)