อนุทิน #131968

เพราะเห็นคุณค่าผู้อื่น..จึงเห็นคุณค่าของตนเอง
เพราะรู้จักยกย่องให้เกียรติผู้อื่น...จึงรู้จักยกย่องตนเอง
เพราะรู้จักให้อภัย...หัวใจจึงมีแต่ความเมตตา

ธรรมทิพย์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


เขียน:

ความเห็น (0)