อนุทิน 131962 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อมูลทั้งหลายมีประโยชน์เสมอในหมู่คนช่างคิด ตัวอย่างนี้เห็นได้อีกแล้วจากรายงานนี้ที่เขาเอาค่าการตรวจวัดไขมันในเลือดที่ทำกันเป็นชุดมาใช้เพื่อหาค่าระดับไขมันร้าย LDL-cholesterol ซึ่งเวลานี้ตรวจด้วยวิธีวัดโดยตรงได้ แต่ค่าตรวจก็ยังถือว่าแพงอยู่ สมัยก่อนเขาต้องคิดคำนวณเอา แต่ค่าที่คำนวณด้วยสูตร Friedewald formular นั้นจะใช้ไม่ได้ในรายที่มีค่าไขมัน triglycerides สูงๆ รายงานนี้ก็หาวิธีคิดปรับการคำนวณดู และพบว่าวิธีคิดแบบใหม่ของเขานี้ก็ใช้ได้ดีกับทุกค่าของไขมัน น่าสนใจเพราะสูตรของเขานี้ได้มาจากค่าจำนวนมากทีเดียว จากรายงาน Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA 2013: 310:2061-2068.

น่าสนใจเอามาประเมินดูว่าใช้ได้จริงในการตรวจวัดจริงๆหรือเปล่า เพราะถ้าได้ก็จะช่วยประหยัดค่าตรวจรายการนี้ได้ในรายที่ไม่จำเป็นจริงๆ

เขียน 23 Nov 2013 @ 17:19 ()


ความเห็น (0)