อนุทิน 13196 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

GSS Meeting at CQU: 26 June 2008:9.00-10.00am

1st Session: Dr. Yang นำเสนอหัวข้อ Writing High Quality Research Papers จุดที่น่าสนใจเรื่องแนวทางการเขียน การส่งตีพิมพ์ การเลือก conference และ Journal ในประเทศออสเตรเลีย จะใช้เวบไซต์ www.arc.gov.au สำหรับตรวจสอบ ranking Dr.Yang ได้เล่าประสบการณ์ที่ใช้เวลาห้าปีกว่าจะได้ตีพิมพ์ ซึ่งทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าการตีพิมพ์ลงวารสารของต่างประเทศเขาจะต้องดูอะไรบ้าง และสิ่งที่สำคัญอย่าไปยึดติดกับการ reject อาจทำให้ท้อแท้ แต่ให้คิดว่าเป็นการคัดกรองความรู้ที่เรามีอยู่ให้เข้าที่มากขึ้น

2nd Session: Dr. Sylvia เพิ่มเติมเกี่ยวกับ research activity ให้ทุกคนช่วยส่ง first draft ของ working paper ภายในวันที่ 17 July 2008 เพื่อทำ review โดยให้ทุกคนใน GSS เป็น internal reviewers ตรงนี้ดี เพราะทุกคนในกลุ่มจะได้คอมเมนท์งานของคนอื่นและเห็นคนอื่นคอมเมนท์งานของเรา เป็นการตรวจงานก่อนที่จะออกไปภายนอกมหาวิทยาลัย

เขียน 26 Jun 2008 @ 13:22 () แก้ไข 26 Jun 2008 @ 13:24, ()


ความเห็น (0)