อนุทิน 131949 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

 

ลมหนาวเริ่มมาเยือน

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกา

ฝนหรือ...ก็ยังมา

มิสร่างซาไปโดยดี

สังขารก็หวั่นไหว

ทั้งกายใจ...แรงไม่มี

วัฏจักรแห่งชีวี

ย่อมหมุนเวียนตามแรงกรรม...

............................

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ธรรมะชัดๆ เลยครับคุณครู