อนุทิน 131941 - ณรงค์วรรษ บุญมา

  ติดต่อ

ปราชญ์ท่านกล่าวไว้่ว่า "เจ้าสุนัข ไม่เคยลืมเจ้าของ  บาป บุญ ยิ่งกว่านั้น ติดตามเจ้าของทั้งชาตินี้และชาติหน้า จนกว่าจะเข้าสู่ มรรค ผล นิพพาน" 

  เขียน:  

ความเห็น (0)