อนุทิน 131941 - ณรงค์วรรษ บุญมา

ปราชญ์ท่านกล่าวไว้่ว่า "เจ้าสุนัข ไม่เคยลืมเจ้าของ  บาป บุญ ยิ่งกว่านั้น ติดตามเจ้าของทั้งชาตินี้และชาติหน้า จนกว่าจะเข้าสู่ มรรค ผล นิพพาน" 

เขียน 22 Nov 2013 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)