อนุทิน 131928 - กัญจน์พร เกตุมณี

บันทึกการอ่าน

ครอบครัวนักอ่าน

 

ครอบครัวของ ด.ญ.กัญจน์พร เกตุมณี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

            ภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้ผิวโลกและของน้ำในมหาสมุทร ซึ่งเกิดจากสภาวะเรือนกระจกที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในอากาศ สำหรับก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) มีเทน (Methane) และไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) 

              ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมามากที่สุด และมากกว่า 90% ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมานี้ เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

              ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันหาวิธีการที่จะช่วยแก้และบรรเทาปัญหา ส่วนหนึ่งในนั้น คือ ข้อตกลงระหว่างชาติ ที่เรียกว่า พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ พันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้กลไกทางการตลาด ได้แก่ การซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการอนุญาตให้ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย สามารถขายปริมาณ(สิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ส่วนที่เหลือให้แก่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเปรียบเสมือนสินค้าชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าในการซื้อขาย และเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ จึงนิยมเรียกกลไกนี้สั้นๆ ว่า การซื้อขายคาร์บอนหรือ คาร์บอนเครดิต

             

 

เขียน 22 Nov 2013 @ 18:16 ()


ความเห็น (0)