อนุทิน 131924 - กัญจน์พร เกตุมณี

บันทึกการอ่าน

ครอบครัวนักอ่าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ครอบครัวของ ด.ญ.กัญจน์พร  เกตุมณี

เรื่อง จีโนมของมนุษย์

 

 

 จีโนมของมนุษย์

จีโนมของมนุษย์ คือคัมภีร์ของชีวิต (Book of  Life) ที่รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมสำหรับสร้างมนุษย์ ควบคุมพัฒนาการ ลักษณะรูปร่าง และการทำงานของอวัยวะและระบบของร่างกาย ซึ่งประกอบขึ้นเป็นชีวิต นอกจากนี้ จีโนมยังกำหนดความมีสุขภาพดี ความเจ็บป่วย และอายุขัย อีกทั้งยังเป็นบันทึกดึกดำบรรพ์ ของวิวัฒนาการของมนุษย์ การอ่านและถอดรหัสดีเอ็นเอทั้งหมด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของจีโนมมนุษย์ จึงมีความสำคัญในทางชีววิทยาและการแพทย์ เพราะทำให้เข้าใจชีววิทยาของมนุษย์  ภาวะปกติและผิดปกติของร่างกาย สมุฏฐานของโรค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่น

                จึโนมของมนุษย์ ประกอบด้วย 24 โครโมโซม มียีนประมาณ 30,000 ยีน และมีลำดับนิวคลีโอไทด์ประมาณ 3.2 พันล้านนิงคลีโอไทด์ บริเวณที่มีมากในจีโนมของมนุษย์ คือ บริเวณที่มีนิวคลีโอไทด์ชนิด G และ C  ส่วนบริเวณที่มียีนน้อยหรือไม่ค่อยมียีน คือ บริเวณที่มีนิวคลีโอไทด์ชนิด A และ T

                ในจีโนมมนุษย์มียีนทั้งหมดประมาณ 30,000 ยีน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าที่เคยประมาณการไว้มาก แสดงว่ามนุษย์มีความมัธยัสถ์อย่างยิ่งในการใช้ยีน  สามารถใช้ยีนจำนวนน้อยให้ได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น เพราะแทนที่จะใช้ยีนหนึ่งยีนสำหรับหนึ่งโปรตีน กลีบใช้ยีนหนึ่งยีน สำหรับสังเคราะห์โปรตีนหลายชนิด บริเวณที่ใช้เป็นรหัสสังเคราะห์โปรตีนของยีน มักไม่ต่อเนื่องกัน ทำให้หนึ่งยีนสามารถสร้างโปรตีนได้แตกต่างกัน โดยเฉลี่ยหนึ่งยีนของมนุษย์สังเคราะห์โปรตีนได้ประมาณสามชนิด

เขียน 22 Nov 2013 @ 18:13 ()


ความเห็น (0)