อนุทิน 131912 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักพื้นฐาน 5 ข้อสำหรับการอยู่อย่างมีสุขภาพดีที่มีการศึกษาติดตามมานาน 30 ปี ก็คือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, ไม่สูบบุหรี่, ดื่มอัลกอฮอล์ตามข้อกำหนด (ดื่มได้แต่พอดี), ควบคุมดรรชนีมวลกายให้อยู่ในระดับดี, กินอาหารพืชผักผลไม้เป็นหลัก เขาพบว่าถ้าทำได้ 4 ใน 5 อย่างนี้เป็นประจำติดต่อกัน ลดอัตราเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ประมาณ 67% จากโรคเบาหวาน 73% โอกาสเกิดมะเร็ง 20-25% อาการความจำเสื่อม 65% อัตราตายโดยรวม 32% อ่านรายละเอียดได้จากรายงานที่นำเสนอใน The Conference on Healthy Ageing ซึ่งจัดเมื่อ October 1, 2013 ที่ Cochrane Institute, Cardiff University, Cardiff, Wales. เรื่อง Healthy living; healthy ageing; evidence from the Caerphilly cohort. Accessed November 22, 2013.

แล้วอย่างนี้เราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร หลักฐานชัดเจนอย่างนี้ เราเลือกได้เองค่ะ

เขียน 22 Nov 2013 @ 10:39 () แก้ไข 22 Nov 2013 @ 10:40, ()


ความเห็น (0)