อนุทิน 131908 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

รายงานนี้เขาเตือนแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยแปลงเพศว่า ต้องระวังการดูค่าอ้างอิงของผลแล็บในคนไข้กลุ่มนี้ว่า จะใช้แบบเดียวกับของคนทั่วๆไปไม่ได้ เพราะจากที่เขาศึกษาดูพบว่า ค่าผลการตรวจระดับสารต่างๆในเลือดนั้น จะมีค่าบางค่าที่ดูเหมือนจะปกติไปทางผู้ชาย บางค่าก็ปกติไปทางค่าของผู้หญิง (คนไข้กลุ่มที่เขาศึกษาเป็นแบบที่แปลงจากชายเป็นหญิง) เขารายงานไว้ใน

Interpreting laboratory results in transgender patients on hormone therapy. Am J Med Available online 19 October 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.10.009

ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำงานในห้องแล็บ ก็ต้องมาช่วยยืนยันว่า ไม่ว่าผลตรวจอะไรก็ต้องพิจารณาค่าอ้างอิงให้เหมาะสมก่อนที่จะแปลผลค่ะ ไม่ใช่การชี้บ่งตายตัวว่าค่าเป็นเท่านั้นเท่านี้คือปกติหรือผิดปกติ เพราะมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมาย ค่าอ้างอิงที่มีนั้นเอาไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นเองว่าในคนส่วนใหญ่เป็นอย่างไร แต่ค่าที่ต่างออกไปก็ไม่ได้แปลว่าผิดปกติไปเสียทั้งหมด

เขียน 22 Nov 2013 @ 10:06 ()


ความเห็น (0)