อนุทิน 1319 - Sasinand

Sasinand
มีหลานแวะมาหา และคุยเรื่องการไปตรวจร่างกายประจำปี เขากลัวเรื่องโคเลสเตอรอล
เพราะคณปู่และคุณพ่อ มีระดับ โคเลสเตอรอลค่อนข้างสูง ประกอบทั้ง ตัวเราเอง เคยบอกเขาว่า เขามีrisk ตรงนี้.... เรื่องพันธุกรรม......ระวังไว้หน่อย...
แพทย์ตรวจ Lipoprotein (a) เขาด้วย  เพราะ.. it's thought to be a risk factor for atherosclerosis. โรคหลอดเลือดแดงแข็ง
Lp(a) is a type of LDL cholesterol.  Lp(a) level is determined by our genes and is not generally affected by lifestyle.
แต่ผลตรวจ ก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แพทย์บอกว่า ให้ตรวจปีละครั้ง ทุกปี
Total cholesterol
Below 200 mg/dL Desirable
200 to 239 mg/dL Borderline high
240 mg/dL and above High
LDL cholesterol
Below 70 mg/dL Optimal for people with or at very high risk of heart disease
Below 100 mg/dL Optimal for people at risk of heart disease
100 to 129 mg/dL Near optimal
130 to 159 mg/dL Borderline high
160 to 189 mg/dL High
190 mg/dL and above Very high
HDL cholesterol
Below 40 mg/dL Poor
40 to 59 mg/dL Better
60 mg/dL and above Best
Triglycerides
Below 150 mg/dL Desirable
150 to 199 mg/dL Borderline high
200 to 499 mg/dL High
500 or above Very high
ตารางนี้ มาจากMayoClinic .com
เขียน 21 Apr 2008 @ 14:19 () แก้ไข 21 Apr 2008 @ 17:31, ()


ความเห็น (0)