อนุทิน 131898 - อ.นุ

อ.นุ

วันเกิดเรารู้ วันไหน... ชีวิตนี้น้อยนัก

https://www.youtube.com/watch?v=-UYdP3A_zqI

ขอเชิญร่วมงานถวายอนุสรณียบูชา พระสังฆบิดร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
การแสดงคีตะ “เจริญ” พุทธะในเสียงเพลง 
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00-17.30 น.
ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานครฯ...
...
โดย จีวันแบนด์ และศิลปินรับเชิญ
มีสุข แจ้งมีสุข วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ (พิณแก้ว)
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ลิปิกร มาแก้ว (พิณเปี๊ยะ)
อัยย์ วีรานุกูล เพชรี พรหมช่วย และ รัศมี ทองสิริไพรศรี


รายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่าย
มอบให้ “กองทุนเจริญธรรม”
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมส่วนพระองค์
ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ 087-595-5619 / 085-912-2228 / 086-563-3335
เขียน 21 Nov 2013 @ 21:17 () แก้ไข 21 Nov 2013 @ 21:19, ()


ความเห็น (0)