อนุทิน 131896 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ๒๑/๑๑/๒๕๕๖

อนุทิน ๙๐.

“ค่าว” พุทธศาสนสุภาษิต 

ยถาวาที ตถาการี : พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น

 

คนตี้เปิ้นฮู้  หมู่ครูอาจ๋ารย์  พร่ำสอนมานาน  สืบสานกำอู้

ทั้งก๋ารกระทำ  บ่อหลำทุกผู้  เป๋นแบบตางดี  มีนัก

หละอ่อนตังหลาย  ญิงจายก่อฮัก  ฮับฮ่วมโตยก้น  มากมี

อู้หยั่งใดนั้น  ฮยะมั่นดีหลี  มีลูกศิษย์ดี  บอกถึงครูสร้าง

 

พระอัสสชิ  บ่อได้พร่ำสอน  สำรวมสังวร  ดีกว่าสอนอ้าง

อุปติสสะ  ใจ๋เกยกระด้าง  เลื่อมใสในตาง  ตี้พบ

จึงขอมอบตั๋ว  หัวใจ๋เคารพ  นบนอบตั๋วต้าน  เป๋นครู

แบบอย่างดีนี้  บ่อดีเหมือนปู๋  ทำดีหื้อดู  สูเขากราบไหว้ ๆ

….

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่  http://www.gotoknow.org/posts/186708

 

เขียน 21 Nov 2013 @ 20:18 () แก้ไข 22 Nov 2013 @ 19:16, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างดีกว่าคำสอนใช่ไหมครับ ..

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องแล้วครับอาจารย์ prayat duangmala ขอบคุณครู อาจารย์ สมาชิกในโกทูโนว์ที่ให้กำลังใจทุกท่านมากนะครับ