อนุทิน 131887 - ยูมิ

ยูมิ

เหม่อมองฟ้า  คราฝนพรำ  คร่ำครวญคิด

ถึงมวลมิตร  จิตจากไกล  ใจห่วงหา

เฝ้าคิดถึง  จึงฝากกลอน  ย้อนเวลา

ฝากลมพา  พร้อมสายฝน  ถึงคนไกล

เขียน 21 Nov 2013 @ 09:49 ()


ความเห็น (1)

ยังระลึกถึงอาจารย์และเพื่อนๆ ที่ใต้ อยากมีเวลาที่จะพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก