อนุทิน 131865 - ยูมิ

  ติดต่อ

ในวันนี้ มีประชุม เริ่มตอนบ่าย
มีมากหลาย ทุกเรื่องราว กล่าวขานไข
ทำหน้าที่ ที่ควรทำ ของตนไป
ด้วยเข้าใจ ในบทบาท สมมุติตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)