อนุทิน 131856 - ♥อุ้มบุญ♥

15 พฤศจิกายน  2556

 • ประชุมงานหน่วยจ่ายกลาง ซักฟอก 11.00 น.
  • ทบทวนงานรับผิดชอบ การลา อัตรากำลัง การจัดเวร
  • ประเด็นเน้นในปี ร่วมใจพัฒนาเพื่อก้าวผ่านการรับรอง HA
  • การจัดระบบการจัดการความเสี่ยง ค้นหาคาวมเสี่ยงเชิงรุก นำข้อมูลมาวิเคราะ สู่ประเด็นการพัฒนา
  • ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก หนึ่งคนหนึ่งผลการพัฒนางาน 
 • ร่วมประชุมทีมPCT เพื่อวางแผน การพัฒนาคุณภาพ  14.00 - 16.00 
  • ทีมนำเสนอ 10 โรคที่สำคัญ นำสู่การพัฒนาเพื่อวางระบบการดูแล
  • OPD เสนอประเด็นในการ พัฒนาเรื่องระบบการคัดกรองผู้ป่วย ฉุกเฉินร่วมกับ ER ระบบการรับส่งต่อจากหน่วยงานอื่นภายในโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยได้รับบริการแบบลื่นไหล ,รับผิดชอบ โรคสำคัญ TB  HT , COPD Asthma
  • ER รับผิดชอบโรค MI  พัฒนาระบบให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีด หลังมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้รับยาฉีด การเจาะ Lab พร้อมให้ IV เพื่อลดการแทงซ้ำ 
  • Ward  การทบทวนข้างเตียงเพื่อหาประเด็นการพัฒนา C3 THERIN  จัดทำ สัญญาเตือนสำคัญรายโรคที่ต้องรายงานแพทย์ 
  • LR  ทบทวนพัฒนาแนวทางการรายงานแพทย์
  • เภสชกรรม  ค้นหา พัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือ Gap Analysis ในการดูแลกลุ่มที่มี Electrolyte Disorder  พัฒนาระบบ การเฝ้าระวังยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ,การจัดทำคู่มือการทำละลายตัวยา  พัฒนาระบบการสั่งจ่ายยาเดิมใน OPD เพิ่มเติม  พัฒนาการให้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
  • ทันตกรรม การเตรียมพร้อมทีมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ค้นหากลุ่มผู้ป่วยสำคัญเพื่อจัดทำ CPG  การพัฒนาระบบป้องกันการถอนฟันผิด คน ผิดข้าง
  • งานสุขภาพจิต เริ่มค้นหาผู้ป่วยที่มารับบริการก่อน  และ การบริหารระบบดูแล แบบ OSCC  
  • งานชันสูตร พัฒนาระบบการแจ้งค่าวิกฤตเพื่อ ลดความเสี่ยง เน้นรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วย  การแจ้งระยะเวลารอคอยผล Lab
  • ฝ่ายสาธารณสุขชุมชน สรุปผลการพัฒนางานผู้ป่วยัณโรค 
  • งานกายภาพ  มีผู้ป่วยที่ต้องดูแล ฟื้นฟูสภาพ จำนวน 295 คน ,พัฒนาแนวทางที่สำคัญเช่นข้อห้ามในการเคาะปอด  กลุ่มผู้ป่วย ที่ต้องมารับชุดทำแผล เวชภัณฑ์ จำนวนมาก ประสานกับทีมเยี่ยมบ้าย ส่งเสริมเขียนเรื่องเล่า สู่การพัฒนาระบบตามมาตรฐานการดูแล

 

เขียน 20 Nov 2013 @ 11:22 ()


ความเห็น (1)

งานหนัก ดูแลสุขภาพด้วยคะ