อนุทิน 131818 - มนตรี แย้มกสิกร

วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เดินทางไปมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมประชุมและฟังบรรยายของอาจารย์จาก Faculty of Education, Memorial University of Newfoundland, Canada A1B 3X8 

1. Prof.Dr.Kirk Andrson , Dean 

2. Prof.Bruce Sheppard

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Prof.Dr.George A.Hickman

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน

ประเด็นการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำสมัยใหม่ ระดับสถานศึกษา จะต้องสนใจเรื่อง Instructional Leadership มากขึ้น แต่ประเทศไทย มักจะคิดกลับด้านเสมอๆ ก็แบบไทยๆ ล่ะครับ ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใครครับ

 

เขียน 19 Nov 2013 @ 00:32 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รออ่านรายละเอียดการบรรยายครับท่านคณบดี

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ ;)…