อนุทิน #131811

| อนุทิน ... ๕๓๘๘ |

"..."

เมื่อเคยไกล รู้สึกเหมือนใกล้กันแ่ค่นี้

แต่ตอนนี้ อยู่ใกล้กันแค่นี้ ...

แต่รู้สึกเหมือนไกลกันสุดขอบโลก

เวียงบัว, เชียงใหม่ (ยามเขาลอยกระทงกัน)
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)