อนุทิน 131804 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๔-๘ พฟศจิกายน พ.ส. ๒๕๕๖

  ในวันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีการเข้าค่ายของหมวดภาษาอังกฤษ ดิฉันได้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก และนอนเฝ้าเด็กในตอนกลางคืน ช่วยอำนวยความสะดวกในกับคณะวิทยากรและนักเรียน

  ในการสอนสัปดาห์นี้ นักรียนได้รับหนังสือเรียนแล้ว ทำให้ง่ายต่อการสอนไปได้เร็วขึ้น งานที่สั่งให้ทำส่วนมากจะส่งทันเวลาที่กำหนด และบางส่วนจะทำไม่ทัน เนื่องจากคุยกันในขณะทำ ได้มีการตักเตือน ในสัปดาห์นี้สอนเรื่องประเภทพลังงาน 

เขียน 18 Nov 2013 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)