อนุทิน 131800 - อ.นุ

อ.นุ

นี่ไง...เสียงข้างมาก ที่ลากไป
เป็นประชาธิปไตย อย่างไรนั่น
ข่มขืนได้ทุกที ตะบี้ตะบัน
เสียงข้างมากยืนยัน ว่าอย่างไร
       
ยืนยันว่าจะอ้าง เสียงข้างมาก
มาฉุดลากตีตรา หาได้ไม่
เสียงข้างมากมิใช่ ประชาธิปไตย
ถ้าหากเสียงนั้นไซร้ ไม่ชอบธรรม
       
มโนธรรมสำนึก  ของสังคม
จะชี้วัดว่าใดสมใดสูงต่ำ
ต้องเป็นเสียงที่มี ความชอบธรรมนำ
ไม่ใช่เสียงที่ริยำ มันตำบอน
       
ใครเล่นเกมใครเล่าโกง อย่างจงใจ
เอาประชาธิปไตย ไปส่ำส่อน
ตั้งพรรคเป็นซ่องโจร ปล้นนาคร
ให้หมาหอนหมาเห่า กันกราวกรู
       
เสียงประชาธิปไตย ต้องชอบธรรม
ประโยชน์ประชาต้องย้ำ ต้องยืนอยู่
สู้กับความไม่ชอบธรรม...ทำให้รู้
นี่เป็นการต่อสู้..ที่ชอบธรรม 
        
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เขียน 18 Nov 2013 @ 06:07 ()


ความเห็น (0)