อนุทิน 131791 - ภรภัทร รัตนประทีปพร

The Valuable Uncomfort

ความไม่สะดวกสบายที่มีค่า

เชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนจะเข้าใจบทความนี้เป็นอย่างดี

ตั้งแต่ลูกน้อยคลอดออกมา เราพยายามทำทุกอย่างให้เขาได้เกิดความ Comfortable หรือความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง ให้ลูกน้อยหลับสบาย กินสะดวก ล้างก้นสบาย ถ่ายสะดวก อาบน้ำสบาย นอนในแอร์เย็นสบาย ฟูกนุ่มสบาย ห่มผ้าสบาย และอื่นๆ อู๊ย ไม่รู้กี่สบาย กี่สะดวก เราสรรหามาให้

หลังจากลูกน้อยโตขึ้นอีกหน่อย ก็หาความสะดวกให้อย่างมาก ของทุกอย่างที่สรรหาซื้อมาให้ แทบจะไม่พ้นคำว่า สะดวก และ สบาย

โดยหารู้ไม่เลยว่า ความไม่สะดวกสบาย ที่เราพยายามจำกัดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากซะยิ่งกว่าเวลาที่พวกเขารู้สึก สะดวกสบาย ซะอีก

เด็กเกิดการเรียนรู้ เมื่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาเปลี่ยนไป เด็กจะเกิดการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มที่จะให้ความไม่สะดวกสบายเกิดขึ้นกับเด็กบ้าง โดยที่เรายอมที่จะยืนเฉยๆ โดยไม่รีบเข้าไปสร้างความสบายให้กับเขาบ้าง เราอาจจะมีส่วนช่วยสร้างสังคมอนาคตที่เต็มไปด้วยเด็กที่มีความอดทน อดกลั้น มากขึ้น ช่วยให้เด็กยุคใหม่ปรับตัวเก่ง ไม่ท้อถอยกับสิ่งยากๆ โดยเร็วเกินไป

แล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มเห็นว่า ความไม่สะดวกสบาย ก็มีค่าเหมือนกัน 

Everytime we feel uncomfortable, we learn something new. Don't you agree? 

Now, will you provide the comfortable or the opposite environment for them? 

 

 

เขียน 17 Nov 2013 @ 21:39 () แก้ไข 19 Nov 2013 @ 21:22, ()


ความเห็น (0)