อนุทิน 131781 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

ชื่นชมการทำกระทงในปี 2556 

http://news.ch7.com/detail/52110/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html

เขียน 17 Nov 2013 @ 15:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ