อนุทิน 131752 - ไอดิน-กลิ่นไม้

  • วันนี้ เสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลุกขึ้นทำงานเวลา ๐๓.๐๐ น. ชดเชยที่นอนหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา
  • งานสำคัญของวันนี้ เป็นงานของคนเล็กๆ ที่คิดทำงานใหญ่ๆ คือ การเตรียมการขั้นสุดท้ายในการลงบันทึกเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยยุทธศาสตร์การคิด/ทำแบบกลับทางอย่างรอบด้าน" ซึ่งเป็นตอนจบและเป็นตอนที่สำคัญที่สุดของบันทึกว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เขียนต่อเนื่องมาแล้วสองตอน
  • เมื่อเป็นงานใหญ่ของคนเล็กๆ ที่มีข้อจำกัดด้านประสบการณ์แต่เบ่งบานด้วยแรงกระตุ้น ที่ต้องการเห็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติเป็นมรรคผล จึงต้องอาศัยการสืบค้นเก็บเกี่ยวสารสนเทศจาก Internet และจากบันทึกของกัลยาณมิตร GotoKnow อย่างมากมาย ไปประกอบการเขียน ซึ่งต้องใช้เวลา+ความพากเพียรในการวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสารเพื่อประสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  • เมื่อปรากฏบันทึกให้เห็น ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตร ช่วยอ่านช่วยเสริมเพื่อเติมเต็มภาพที่อาจขาดวิ่นให้มีความสมบูรณ์สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนวคิดแนวปฏิบัติ ที่ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้ให้บรรลุผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง...ขอขอบคุณทุกแหล่งอ้างอิงและกัลยาณมิตรทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ในการทำงานสำคัญเพื่อบ้านเมืองของเราในครั้งนี้
  •   
เขียน 16 Nov 2013 @ 05:58 ()


ความเห็น (3)

  • ขอบคุณมากนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจจาก "คุณครูธรรมทิพย์
  • หวังว่าเมื่อไอดินฯ ลงบันทึก คุณครูจะกรุณาเข้าไปอ่านและช่วยเสริมเพื่อเติมเต็มภาพที่อาจขาดวิ่นให้มีความสมบูรณ์สวยงามยิ่งขึ้นนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  • ขอบคุณ "คุณ GD : ผศ.ดร. กัลยา ธรรมพงษา" จากม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ "อ.Wasawat Deemarn " จาก ม.เชียงใหม่ มากนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจ
  • หวังว่าเมื่อไอดินฯ ลงบันทึก จะได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านในการเข้าไปอ่านและให้ความเห็นนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
เขียนเมื่อ 

รออ่านจ้ะพี่ไอดิน ฯ