อนุทิน 131744 - bop

bop

จากวันนี้อีกสองวันจะเป็นวันลอยกระทงผมไม่ได้ไปลอยกระทงหลายปีแล้ว แต่ก็สนใจไปดูเขาลอยกระทงทุกๆปี ใกล้บ้างไกลบ้าง

เมื่อผมยังเด็กๆรู้สึกตื่นเต้นเมื่อถึงวันลอยกระทง บ้านผมอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับอัมพวา ยังไม่มีใครรู้จักอัมพวาเหมือนเดี๋ยวนี้

วัดบางแคใหญ่อยไม่ห่างจากบ้านผมจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่วัดเขาจัดงานใหญ่ ตอนกลางวันจะมีการทอดกฐิน ตอนเย็นก็จะมีงาน

ตอนเย็นจะมีการแข่งเรือพาย เรือเครื่องติดท้าย สนุกมาก มีครูสนิท เป็นโฆษก ตกกลางคืนมีหนังฉายกลางแจ้ง ผมชอบดูเขาลอย

กระทง โดยเฉพาะเรือโยงที่เขาพ่วงมาหลายๆลำเขาจะเอาตนกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆ แกะเปลือกออกแล้วติดธูป เทียน ลอยลงน้ำ

จำนวนมากๆที่เดี๋ยวนี้โฆษณางานลอยกระทงกาบกล้วยมีมานานแล้วครับมากกว่า ๕๐ ปี

วันนี้การลอยกระทงมีพัฒนาการมากขึ้น ผมขอเสนอแนะการทำกระทงที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมมากนัก ใช้ขันพลาสติกขนาดกว้าง

ประมาณ ๗ นิ้ว - ๑๐ นิ้ว มาตกแต่งกระทงให้สวยงามลอยลงในน้ำ ในแม่น้ำก็ไม้ล่ม หรือคว่ำ ไม่เน่าเสียเหมมือนวัตถุอื่นๆ ในที่สุด

เมื่อมีคนเก็บกระทงนี้ไปก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เป็นข้อเสนอแนะง่ายๆครับ

เขียน 15 Nov 2013 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)