อนุทิน 131741 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

เพิ่นว่า เฮาบ่มีสังแหล่วบ่มีทางเตื้องต่อ คิดต่อนาไฮ่หล่งหนทางลงเพิ่นกะส่าว คิดต่อนาไฮ่ก้อมซาวบ้านเพิ่นกะซิง คิดต่อแหปลาส่อยสายขั่นใดกะผั่นเปื่อย คิดต่อหวิงส่อนกุ้งทางก้นกะเปื่อยลง คิดต่อพ่อ พ่อกะผั่นเล่าตายป๋า คิดต่อมารดาเดียวแม่คิงกะตายซ้ำ คิดต่ออ้อยกะเล่าเป็นเลา คิดต่อแซงตะเปาผั่นเกิดเป็นกอไค้ คิดต่อไม้ลำเดียวด้วงผั่นบุ่น 

เขียน 15 Nov 2013 @ 18:37 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอให้พระอาจารย์แปลไทยด้วยหลายท่านไม่เข้าใจความหมายอีสานครับ ม่วนหลายมีความหมายดี