อนุทิน 131732 - ไอดิน

  ติดต่อ

ทุกสถานการณ์ ในชีวิต ทั้งที่มองว่าดี และมองว่าร้าย

ย่อมมีปัจจัยที่สมเหตุสมผลบางอย่าง...ผลักดัน...จัดฉากในชีวิตเรา

เพื่อต้องการวัดความจริงใจของเรา

สุดท้ายแล้วก็เพื่อให้เราสะท้อนคุณค่าของตัวเอง

ดั้งนั้นตัวละครในฉาก ไม่ว่าเขาจะแสดงบทบาทดี หรือแสดงบทบาทร้ายกับเรา

เราล้วนต้องขอบคุณพวกเขาทั้งสิ้น....

ในช่วงเวลาหนึ่งที่ได้เรียนรู้ กับบางสถานการณ์ ^^"""

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)