อนุทิน 131730 - ยายธี

ยายธี

""เจโตวสี"".....แปลว่า มีอำนาจเหนือจิตตน..ต้องการเข้าสมาธิเมื่อไร..ก็เข้าได้เมื่อนั้น..ต้องการทำจิตให้สงบเมื่อไรก็ทำได้ทันที  ต้องการให้จิตใจให้ร่าเริงเบิกบานก็ทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอายามาฉีด..นี่คือ.อิสระภาพที่แท้จริงของมนุษย์และ..ความสุขที่แท้จริง ก็ตั้งอยู่บนฐานของ อิสระภาพ ที่แท้จริงด้วย..

"" จะแก้ปัญหาให้สัมฤทธิ์...ต้อง ปรับเปลี่ยนแนวคิดกันใหม่""......

จาก..หนังสือ..คนไทยกับ..ป่า..เขียนโดย..พระธรรมปิฎก..(ประยุทย์ ปยุตุโต)....

(น่าจะเป็น..หนังสือ..ที่ควร..หามาอ่านกัน...เป็นหนังสือ..ของมูลนิธิ พุทธธรรม.เขียนไว้ว่า.."การให้ธรรมเป็นทาน..ชนะการทั้งปวง"

ต้นแจง..ขึ้นอยู่..บริเวณ รร.วัดเขานางสางหัว..ซึ่งนับวัน..จะหาไปจากป่า..เช่นกัน...(มองดูมีลักษณะเหมือน..ต้นโอลิฟ..ใครรู้จัก..พืชชนิดนี้..บ้างเอ่ย....

เขียน 15 Nov 2013 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)