อนุทิน 131717 - วัสสวดี บุญมณี

บันทึกการอ่าน

วันที่บันทึก 18 สิงหาคม 2556

ครอบครัวของ ด.ญ.วัสสวดี บุญมณี

เรื่อง ตำนานพญานาค เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่เขามีการเล่าขานมานาน เป็นพญานาคที่อยู่ในลุ่มแม่นำโขง ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาที่รู้แจ้งตลอด พระองค์นั้นทรงตรัสว่า นรกและสวรรณ์มีอยู่จริง พญานาคก็มีอยู่จริงและยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงอีกด้วย

ด.ญ.วัสสวดี บุญมณี ชั้น.ม2/1 เลขที่ 4

เขียน 14 Nov 2013 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)